Draaiboek ter bevordering van woonkwaliteit en kwaliteit van de woonomgeving van meergezinswoningen

Dit draaiboek geeft richting aan de locatie en de kwaliteit van bijkomende meergezinswoningen (appartementen).

Meergezinswoningen worden niet uitgesloten, maar er wordt een kader gecreëerd om na te gaan welke typologie op welke locatie het meest gepast is, waarbij het behoud van de eengezinswoningen het uitgangspositie is. Dit betekent dat er voornamelijk langs de invalswegen nog meergezinswoningen kunnen worden opgericht, als de goede plaatselijke ruimtelijke ordening gewaarborgd blijft. Niet het aantal woongelegenheden moeten voorop staan, maar de kwaliteit van het ontwerp op zicht.

Indien een meergezinswoning verenigbaar is met goede ruimtelijke ordening ,moeten de woongelegenheden voldoende kwalitatief zijn ten voordele van het welzijn van de inwoners. Er worden o.a. minimum netto vloeroppervlakten voorzien voor een appartement afhankelijk van het aantal slaapkamers.