Algemeen directeur

De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel en staat in voor de algemene leiding en werking van alle gemeente- en OCMW-diensten. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeente- en OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen en vast bureau worden voorgelegd. Hij adviseert het bestuur en verzorgt de opmaak van de notulen.