Sportraad

De Sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven in het belang van het algemeen welzijn te bevorderen (bv. scholencross).

Het gemeentebestuur moet in de Sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde:

  • Alle sportverenigingen en sportprojecten, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente en aldaar gehuisvest zijn.
  • Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente en aldaar gehuisvest zijn.
  • Een afgevaardigde van de Desselse niet-georganiseerde sporten (NGS).
  • De Desselse scholen en/of onderwijsinstellingen.

De Sportraad verleent op eigen initiatief of op verzoek advies aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties betreffende sport- en recreatieve aangelegenheden en planning en uitbouw van de infrastructuur. Zo verleende de sportraad in 2013 nog een positief advies over het meerjarenplan 2014-2019.

Iedere sportvereniging, lid van de Sportraad, maakt via een afgevaardigde deel uit van de algemene vergadering. Deze vergadering wordt minstens één maal per jaar samen- geroepen. Het dagelijks bestuur komt minstens vier maal per jaar samen.

Denk je dat je voldoet aan de voorwaarden en wil je (met jouw vereniging) lid worden van de Sportraad dan kan je op de Vrijetijdsdienst jouw kandidatuur indienen. In afwachting van een nieuwe Algemene Vergadering wordt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur van de Sportraad jouw vraag tot lidmaatschap voorgelegd.