Seniorenraad

De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle senioren van Dessel vertegenwoordigt. Het opzet van de seniorenraad is het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk seniorenbeleid te verbreden. Dit wil zeggen dat de seniorenraad advies geeft op vragen van de gemeente en het OCMW en daarnaast ook zelf ideeën aanbrengt. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend.

Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van Dessel. Als senior kan je bij de seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt.

Dankzij jouw inbreng kan de seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

De seniorenraad is het ideale forum om informatie door te geven en te discussiëren over het seniorenbeleid van de gemeente. Samen met de leden van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur haar adviezen aan de gemeenteraad en het OCMW formuleren.

De seniorenraad organiseert ook tal van activiteiten voor de Desselse senioren zoals lekker lezen, een wekelijkse hobbynamiddag, een jaarlijks seniorenfeest en tal van vormingen. Bovendien is de seniorenraad de trekker van het ontmoetingscentrum ’t Scholeke Brasel.

De seniorenraad bestaat uit een dagelijks bestuur, een bestuursvergadering en een algemene vergadering.

De algemeen vergadering komt tweemaal per jaar samen en is samengesteld uit zowel vertegenwoordigers uit Desselse seniorenverenigingen, als vertegenwoordigers uit verenigingen die zich (hoofdzakelijk) richten op senioren, als individuele Desselse senioren (niet-georganiseerde 55-plussers) die zich kandidaat stellen. 

Uit deze leden wordt de bestuursvergadering samengesteld. De bestuursvergadering vergadert op de 3de maandag van de onpare maanden van 9.30 tot 11.30 uur.

Vanuit de bestuursvergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur komt tijdens de pare maanden samen op de 1ste donderdag van 18 tot 20 uur.

Jaarlijks is er voor alle Desselaars een open algemene vergadering omtrent het voorbije jaar. Tevens worden de doelstellingen voor het komende nieuwe werkingsjaar toegelicht.

De seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden en heeft geen beslissingsrecht.

Meer info
Zorgteam - Sociaal Huis "De Pastorij"
Pastorijstraat 2
2480 Dessel
Tel. 014 38 90 37 of 0800 14 201 (gratis).