Lokaal overleg kinderopvang

Het LOK geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur advies, op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur:

  • Bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het LOK met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
  • Over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. Hier heeft het LOK een opdracht inzake beleidsopvolging en –evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen.
  • Met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het LOK kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente. Het LOK kan steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen omtrent alle aspecten van het kinderopvangbeleid in Dessel.