Jeugdraad

De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen en jeugdcentra van Dessel, een vertegenwoordiger van de speelpleinen, enkele onafhankelijke jongeren en de deskundige vrijetijd. De jeugdraad komt minstens acht keer per jaar samen. Je hoeft dus geen lid te zijn van een vereniging om lid te worden. De enige voorwaarden die we stellen zijn dat je een hart voor jeugd hebt, jonger dan 30 jaar oud bent en in Dessel woont.

Naast de organisatie van activiteiten (o.a. Roefeldag), geeft de jeugdraad adviezen aan het schepencollege over alles wat jeugd en jongeren aanbelangt.

Verder zorgt de jeugdraad voor de verdeling van de subsidies. 

Iedere jongere, die geïnteresseerd is, kan terecht bij de Desselse jeugdraad.

Meer info
Afdeling vrijetijd - jeugd
Jo Kuypers
Tel. 014 38 99 32
E-mail: jeugd@dessel.be