GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De raad adviseert de gemeente voornamelijk binnen ruimtelijke planningsprocessen. Ze kan ook bepaalde aanvragen voor omgevingsvergunningen adviseren.

De samenstelling van de GECORO is gebaseerd op de verschillende maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente en wordt aangevuld met twee deskundigen. 

In principe kan iedereen lid worden van de GECORO, mits enige betrokkenheid bij ruimtelijke ordening. De GECORO vergadert in principe maandelijks (de 3de dinsdag van de maand).