Cultuurraad

De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over culturele zaken. De cultuurraad brengt overleg en samenwerking tot stand onder de culturele verenigingen, instellingen en diensten voor socio-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Ze organiseert jaarlijks enkele activiteiten zoals de multiculturele happening, het driekoningen zingen,…

De cultuurraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor en neemt beslissingen wat betreft subsidies en de werking van de raad.

De algemene vergadering komt vier keer per jaar samen en geeft advies aan het bestuur rond culturele kwesties (bv straatnamen,…).

Zowel individueel geïnteresseerden als leden van verenigingen zijn welkom bij het dagelijks bestuur en de algemene vergadering.

Meer info
Afdeling vrijetijd - cultuur
Jo Kuypers
Tel. 014 38 99 32
E-mail: cultuur@dessel.be