Bibliotheekcommissie

De beheerscommissie van de bibliotheekĀ en het gemeenschapscentrum wordt samengesteld door de gemeenteraad.

Ze bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen in de gemeenteraad.
  • Vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen in de gebruikers.
  • De bibliothecaris die de functie van secretaris waarneemt.

De beheerscommissie vergadert minimaal twee maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leden de werkingsresultaten van het voorbije werkjaar, de begroting en het actieplan voor het volgende werkjaar, het jaarverslag, uitbreidingsactiviteiten, de werking van de regionale samenwerkingsverbanden, ā€¦