Adviesraad voor personen met een handicap

De algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap komt minstens één keer per jaar samen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentelijk administratief centrum ‘De Plaetse’.

Eénmaal per jaar wordt een open algemene vergadering ingericht, aangekondigd in het gemeentelijk informatieblad zodat ge√Įnteresseerden de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn.

De vergadering wordt bijeen geroepen wanneer ten minste één derde van de leden hierom vraagt en op verzoek van het gemeentebestuur. Dit verzoek wordt schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt en bevat tevens de te bespreken agendapunten.

De raad van bestuur vergadert afhankelijk van de noodwendigheden en kan door de voorzitter of de bevoegde schepen of 3 leden van het dagelijks bestuur, worden samengeroepen.

Om stemgerechtigd lid te worden moet je aan één van volgende criteria voldoen:

  • vertegenwoordigers van de verenigingen voor gehandicapten die activiteiten in de gemeente Dessel organiseren, zijnde KVG (2 vertegenwoordigers) en VZW De Rusthuif / de As (2 vertegenwoordigers).
  • personen met een handicap. Erkenning van de handicap moet aangetoond worden door een attest van het ziekenfonds (+66%) of Federale Overheidsdienst (66% en/of minstens 7 punten)
  • familieleden in de eerste graad of partners van personen met een handicap, beiden gedomicilieerd in Dessel.
  • burgers wonende in Dessel, die beroepshalve werkzaam zijn in de gehandicaptensector in een verantwoordelijke functie of als zorgenverstrekker.

Alle aanwezigen moeten voldoen aan de voorwaarden als stemgerechtigd lid.

Wat verwachten wij van de adviesraad?

  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen personen, groepen, verenigingen, instellingen en diensten die ijveren voor het mindervalidenbeleid;
  • advies te geven, op eigen initiatief of op vraag van derden;
  • zelf initiatieven te nemen die de integratie en levenskwaliteit van personen met een handicap kunnen verbeteren.

Contactpersoon
Tinneke Boeckx
Pastorijstraat 2
2480 Dessel
Tel. 014 38 90 41 of gratis 0800/14 201
E-mail: tinneke.boeckx@dessel.be

Bevoegde schepen: Anita Vandendungen