Buitenschoolse kinderopvang (EVA-vzw IBO-Dessel)

1. Wat

De kinderclub biedt:
- voorschoolse en naschoolse opvang op schooldagen
- vakantieopvang tijdens officiële schoolvakanties en schoolvrije dagen

2. Voor wie

De kinderclub biedt voorschoolse en naschoolse opvang aan kleuters en lagere schoolkinderen die school lopen of wonen in Dessel. Tijdens schoolvakanties kunnen ook kinderen van buiten Dessel gebruik maken van de kinderclub. Kinderen uit Dessel hebben voorrang bij inschrijvingen. 

Ook kinderen van het buitengewoon onderwijs kunnen bij ons terecht. Het vervoer wordt geregeld in samenspraak met de scholen.

3. Visie

Opvang behoort tot de vrije tijd van kinderen. Daarom verdient elk kind optimale speelkansen en speelplezier. Om die reden bieden wij een open speelaanbod aan. Het concept berust op keuze (met wie u speelt, waar u speelt en met wat u speelt). Doordat er veel variatie is binnen ons aanbod voelen alle kinderen zich welkom. Onze begeleiding volgde een opleiding ‘omgaan met talenten”.

We vinden het belangrijk dat kinderen een gezond levenswijze aanleren. Daarom zijn we ingestapt in trajecten zoals gigagezond, actieve kinderopvang en spelen in een natuurlijke buitenruimte.

Voor meer info, raadpleeg ons huishoudelijk reglement.

4. Bestuur/werking

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door EVA-vzw IBO-Dessel. De voorzitter van de vzw is de Schepen van Sociale Zaken. EVA-vzw IBO-Dessel is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

De coördinator is Ria Luyten, e-mail: ria.luyten@dessel.be 

Ons team, zowel mannen als vrouwen, bestaat uit een 15-tal personen. Zij beschikken allen over een diploma/getuigschrift dat dat door Kind en Gezin erkend is om te werken in de kinderopvang.

5. Openingstijden

Tijdens de schooldagen:
vanaf 7.00 uur tot aanvang van de lessen
vanaf einde van de lessen tot 18.00 uur

­Op woensdag sluit de Hummelhoek om 13.00 uur en dan komen de kinderen met de bus naar de Speelplaneet. De kinderen van de weg-wijzer blijven tot 13.00 uur in de opvang van de school en komen dan met dezelfde bus mee naar de Speelplaneet.

Op schoolvrije dagen:
De Speelplaneet is open van 7.00 uur tot 18.00 uur

Op vakantiedagen:
Afhankelijk van het programma spelen de lagere schoolkinderen en kleuters in aparte locaties of samen in één locatie. De open locatie(s) is/zijn open van 7.00 uur tot 18.00 uur.

6. Locaties

De Speelplaneet

De Speelplaneet is gevestigd in de Netestraat in Dessel-Centrum. Hier hebben de kleinste ruimtevaarders van de kleuterklas een eigen ruimte op de benedenverdieping. De astronauten van de lagere school ontdekten een eigen plekje op de bovenverdieping. Bovendien kunnen we ook spelen in de groene speelzaal of gaan we sporten in de sporthal. Zin om buiten te spelen? Geen probleem, de kinderen kunnen de frisse buitenlucht opsnuiven op de avontuurlijke speelplaats of in ons voortuintje.

Adres:
De Speelplaneet
Netestraat 36
2480 Dessel
tel. 014 37 48 93
e-mail: ibo@dessel.be


De Hummelhoek

De Hummelhoek is de plek bij uitstek voor de Hummels van de Meikever. In de grote woonkamer doet elk kind zijn eigen ding. Kinderen die echter liever actief spelen kunnen terecht in de speelzaal, waar ze ravotten met het motorisch materiaal of kasteelheer of prinses spelen in het kasteel. En dan is er nog het paradepaardje van de Hummelhoek: de gigantische tuin. Hier is voor ieder kind wel iets te beleven: voetballen, taarten bakken in de zandbak, politieagent spelen op het fietsparcours, luieren in het vogelnest, en nog héél véél meer.

Adres:
De Hummelhoek
Kerkstraat 20A
2480 Dessel-Witgoor
tel/fax 014 37 05 76
e-mail: ibo@dessel.be