Dienst communicatie

De¬†communicatiedienst is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het gemeentebestuur. Ze publiceert 5¬†keer per jaar het gemeentelijk informatieblad “De Desselaar”.

Tot haar takenpakket behoort ook het onderhouden van contacten met perscorrespondenten en het verspreiden van persberichten.

De communicatiedienst is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van deze website.