Deontologische code voor de OCMW-raadsleden

De deontologische code van de mandatarissen inzake dienstverlening aan de bevolking is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de mandatarissen als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking.