De kapel van het Hoeksken

Op de hoek van de Pastorijstraat en het Hoeksken werd in 1904 op vraag van pastoor Peinen een klein stenen kapelletje gebouwd. Het werd door Tist Wils, een buurtbewoner gemetseld met Boomse bakstenen en bedekt met rode schaliën. Het kapelletje was toegewijd aan de Heilige Maria. Er stond een kleine communiebank, twee stoelen en een paar bankjes. Op zondag werd er meestal een Rozenkrans gebeden.

Elk jaar op de zondag na de Sacramentsdag trok de processie door het dorp. De kapel van het Hoeksken was een vaste halte op het parcours. Het Heilig Sacrament werd er uitgestald en er werd even gebeden. De buren maakten er een punt van eer van om de kapel bij die gelegenheid schitterend te versieren. Met witzand werd een pad gemaakt dat naar de kapel leidde en dat versierd was als een zandtapijt. Voor de kapel werd een praalboog opgericht die opgefleurd werd met echte bloemen, papieren sluiers en wimpels.

Rond 1970 werd het kapelletje afgebroken om de Pastorijstraat te verbreden. De 17de-eeuwse veel grotere kapellen van het Zandvliet en Brasel waren twee jaar eerder om dezelfde drogreden al gesneuveld. Het gemeentebestuur van Dessel had in de “gouden jaren 60” geen oog voor eeuwenoud erfgoed.