Corona: overzicht steunmaatregelen voor handelaars

Gepubliceerd op maandag 9 november 2020 11.18 u.
Vanuit de overheden zijn er steunmaatregelen opgericht om de ondernemers en handelaars te ondersteunen.

Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB)

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 % lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB).Ook verplicht gesloten cafés en restaurants komen in aanmerking. De steun bedraagt 10 % van de omzet excl. btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun.Aanvragen zijn nog niet mogelijk (d.d. 26.10.2020).Meer info: website VLAIOBesluit van de Vlaamse RegeringNota aan de Vlaamse Regering.

Federale steunmaatregelen

Op 23 oktober '20 nam de federale regering een beslissing over volgende steunmaatregelen:

Verlenging van het overbruggingsrecht heropstart

Normaal gezien zou dit overbruggingsrecht aflopen op 31 oktober. De ministerraad keurde het ontwerp Koninklijk Besluit goed, waardoor de maatregel verlengd wordt tot 31 december 2020. Concreet gaat het om ondernemingen die minstens een maand moesten sluiten ten gevolge van een COVID-19-MB en die nog minstens 10% omzetverlies lijden. Dit ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, daarna kan het ondertekend worden door de Koning.

Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht

De ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed waardoor bepaalde getroffen ondernemers van een dubbel crisis-overbruggingsrecht kunnen genieten. Voorlopig geldt de dubbele uitkering in oktober en november, maar deze kan tot december worden verlengd via een koninklijk besluit. Het gaat om bv. om horeca-uitbaters (het aanbieden van afhaalmaaltijden vormt geen bezwaar), nachtwinkeluitbaters, ondernemingen uit de evenementensector, foorkramers, …

Eindejaarpremies in de horecasector gewaarborgd

Daarnaast keurde de ministerraad ook een amendement goed dat wordt voorgelegd aan de kamer waardoor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector gewaarborgd wordt.

Compensatie werkgeversbijdragen aan de RSZ voor de sectoren horeca, evenementen & spektakel en kermissen

Tot slot keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor werkgevers in deze sectoren recht zullen hebben op een premie die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal van 2020 compenseert.