Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021 9 u.
Naar aanleiding van de coronacrisis stelde de Vlaamse Overheid een subsidie ter beschikking om de koopkracht van kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen én de lokale economie te bevorderen. Lokaal bestuur Dessel koos ervoor om hier gebruik van te maken via de verdeling van de Desselse cadeaubon.

Voor wie?

  • Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste);
  • Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste);
  • Personen die zich in budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling bevinden of personen die een hoge schuldenlast kunnen aantonen;
  • Personen met een handicap;
  • Personen in een precaire financiële situatie.

Wat?

Je ontvangt een Desselse KADO-bon ter waarde van 40 euro die je kan besteden bij onze lokale handelaars. De deelnemende handelaars kan je terugvinden op www.desselskado.be.

Hoe aanvragen?

Deze waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de gemeentelijke website www.dessel.be. De aanvragen worden behandeld op datum van indiening.

Je kan dit ingevuld bezorgen aan het OCMW, via post of digitaal versturen naar socialedienst@dessel.be.

Meer info

Afdeling Welzijn - Sociaal Huis “De Pastorij”
Pastorijstraat 2
2480 Dessel
Tel. 014 38 90 40
Gratis nummer: 0800 14 201
E-mail: socialedienst@dessel.be