Verplicht conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor huurwoningen

Vanaf 1 januari is het conformiteitsattest verplicht bij alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar van de huurwoning:

- Alle nieuwe verhuringen, te huur of terbeschikkingstellingen vanaf 1/1/2023 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 1970 of vroeger gedurende de periode vanaf 1/1/2023 tot en met 31/12/2026;

-Alle nieuwe verhuringen, te huur of terbeschikkingstelling vanaf 1/1/2027 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 1990 of vroeger;

-Alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen vanaf 1/1/2029 voor woningen met kadastraal bouwjaar 2000 of vroeger;

Alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen vanaf 1/1/2031 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 2010 of vroeger.

Heeft jouw woning een verplicht CA nodig voor verhuur? Vraag dan een conformiteitsonderzoek aan bij de gemeente. Doe je dit niet, dan zal je daar door de gemeente over aangeschreven worden en zal je gewezen worden op deze verplichting.

 
Conformiteitsattest: Wat is het?
Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Het attest kan je aanvragen bij de dienst omgeving/bouw van de gemeente. Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IOK (aangesteld door onze burgemeester) na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Indien dit zo is, wordt het attest afgeleverd.

Een troef bij huur of verhuur
Als verhuurder kan je met een conformiteitsattest aan je potentiële huurders tonen dat de woning voldoet aan alle gestelde eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Voor de verhuurder is het attest bovendien ook een troef bij eventuele latere juridische procedures. Het attest is immers hét bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van het onderzoek. Een verhuurder kan daarnaast vrijwillig op eender welk moment een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen. Vergelijk het met het keuringsbewijs voor een voertuig. Voor de huurder staat het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle woning.

Geldigheidsduur en kosten
Het attest blijft in de meeste gevallen tien jaar geldig en geeft ook aan wat het maximum toegelaten aantal inwoners is. In geval van gebreken is er natuurlijk een snellere opvolging gewenst en kan het attest beperkt worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente kort op de bal spelen bij woningen met gebreken. De vergoeding bedraagt maximaal 90 euro voor een zelfstandige woning.

Levenskwaliteit
Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium in Vlaanderen. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.

Als gemeente is het onze kerntaak om te investeren in de levenskwaliteit van onze inwoners, met het verplicht conformiteitsattest zetten we daar volop op in. Een goede levenskwaliteit begint bij een goede woningkwaliteit.

Bijzondere volmacht voor het verlenen van toegang en bijwonen van een woningkwaliteitsonderzoek
Kan de bewoner geen toegang verschaffen op het moment dat de woningonderzoeker van IOK langskomt, dan kan hij/zij een volmachtformulier invullen en ondertekenen om een andere persoon volmacht te geven de toegang te verlenen. Het volmachtformulier kan onderaan gedownload worden. Het onderzoek wordt geannuleerd als ter plekke blijkt dat niet aan deze voorwaarde werd voldaan.

Meer info
Afdeling Grondgebiedzaken – omgeving
Tel. 014 38 99 38
E-mail: omgeving@dessel.be