Reglement coronasubsidie voor lokale verenigingen voor de aankoop van CO2-meters

Lokaal bestuur Dessel biedt verenigingen extra ondersteuning voor de aankoop van CO2-meters, zodat voldaan kan worden aan artikel 8, §1, 9° van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (gewijzigd bij MB op 27 juli 2021) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De kosten die de vereniging maakt voor de aankoop van (een) CO2-meter(s), met een maximum van 150 euro (incl. BTW) per CO2-meter komen in aanmerking.

Verenigingen dienen hun dossier in vóór 31 januari 2022 via e-mail aan vrijetijd@dessel.be aan de hand van bijgevoegd excelformulier. Alle gedateerde bewijsstukken moeten digitaal toegevoegd worden.