Circus- of niet-permanent evenement

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Voor wie?

Voor alle uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven, zoals bijvoorbeeld Monster Truckshows,...

Voorwaarden

Circussen of andere niet-permanente amusementsbedrijven moeten een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen hebben om in onze gemeente voorstellingen te geven.

Kostprijs

Voor een standplaats op het openbaar domein betaalt het circus of ander niet permanent amusementsbedrijf een retributie van 25 euro per dag.