Brandweer - retributiereglementen

Gratis dienstverlening

Volgende interventies zijn gratis:

 • Brand bestrijden
 • Hulp bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar
 • Mensen beschermen of redden uit liften, onder puin, uit een gekneld voertuig, drenkelingen, …
 • Hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer (bij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Redden van dieren in nood
 • Eerste interventie voor een slecht werkend branddetectiesysteem
 • Hulp bij overstromingen en rampen zoals leegpompen van kelders bij wateroverlast tijdens een overstroming
 • Wanneer je 'te goeder trouw' de hulpdiensten verwittigt, bijvoorbeeld bij rookontwikkeling die niet afkomstig blijkt van een brand maar een barbecue of een gasreuk waarbij niets aan de hand blijkt 

Betalende dienstverlening

Voor volgende interventies of taken vraagt de brandweer een tussenkomst in de kosten:

 • Vervoer van zieken en gewonden met de ziekenwagen
 • Hulp aan ambulanciers bij niet-dringend ziekenvervoer
 • Tussenkomsten op vraag van politie voor de uitschakeling van inbraakalarmen
 • De tweede of volgende interventie binnen het jaar door een slecht werkend branddetectiesysteem
 • Bestrijden en voorkomen van vervuiling
 • Opruimen van de rijweg na een verkeersongeval, verlies van lading, …
 • Tussenkomen bij schadegevallen door slecht onderhoud of een technisch defect, bijvoorbeeld loshangende dakgoten
 • Technische interventies die niet bedoeld zijn om mensen te beschermen of te redden zoals het afdekken van een gebouw met zeil 
 • Preventieadvies

Preventieadvies betalend

Preventieadviezen aangevraagd vanaf 1 januari 2017worden betalend. De inkomsten zullen gebruikt worden om de kwaliteit van deze dienstverlening te verbeteren. Een degelijk preventieadvies kan immers heel wat leed voorkomen. Preventieadviezen kunnen voortaan via https://kempen.hulpverleningszone.be aangevraagd worden. Op deze manier kom je ook onmiddellijk te weten wat de kosten zijn voor het advies. De preventieve controle van evenementen blijft gratis.

Duidelijke tarieven

Via het nieuwe reglement wil de brandweer vooraf aan de burger of onderneming duidelijk maken wat de kosten zullen zijn voor een brandweerinzet. Er zijn drie berekeningsmanieren:

 • Forfaitair bedrag zonder bijkomende kosten
 • Forfaitair uurtarief
 • In uitzonderlijke gevallen wordt gerekend met eenheidsprijzen voor personeel en materieel:


Wie betaalt?

De kosten van een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel dit gebeurde: de eigenaar of de huurder van een pand, de eigenaar van een auto, de eigenaar van het dossier waarvoor een preventieadvies noodzakelijk is, … Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de hulp van de brandweer nodig was. De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde.

Retributiereglementen

Alle geldende retributiereglementen zijn te raadplegen op de website van Brandweerzone Kempen.