Bouwovertreding, melding

Een bouwovertreding is strafbaar. De rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken en de overtreder bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen
  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren
  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

Voorwaarden

Er wordt vanzelfsprekend verwacht dat u de verkregen vergunningen en bouwplannen naleeft. Ook wordt er verwacht dat u een vergunning aanvraagt in de gevallen waar dat verplicht is. U kan hierover vooraf altijd vrijblijvend advies vragen op de bouwdienst.

Hoe aanvragen?

U kan een bouwovertreding melden bij de dienst ruimtelijke ordening. Men gaat dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld. Het dossier wordt daarna overgemaakt aan het parket voor verder vervolg.