Tijdelijke bewegwijzering langs openbare weg

U wil tijdelijke bewegwijzering plaatsen op openbaar domein of op plaatsen, constructies of bermen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg? Hiervoor heeft u toelating nodig van de gemeente. De volledige reglementering hierover vindt u in het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-reglement).

  • Uw aanvraag moet minstens 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit of het evenement gericht worden aan de gemeente.
  • De voorwaarden voor de plaatsing worden opgenomen in de gemeentelijke vergunning.
  • Let op: voor aanvragen tot tijdelijke bewegwijzering op gewestwegen kan de toelating slechts worden verstrekt na gunstig advies van de wegbeheerder (Vlaams gewest - Agentschap Wegen en Verkeer).

Voor wie?

Iedereen die tijdelijke bewegwijzering wenst te plaatsen op openbaar domein of op plaatsen, constructies of bermen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Hoe aanvragen?

  • per e-mail
  • schriftelijk

Indien uw aanvraag tot tijdelijke bewegwijzering kadert in een activiteit of evenement waarvoor u een toelating nodig heeft of een verplichte melding dient te doen, moet u deze aanvragen via de gemeentelijke evenementenkluis.

Indien uw aanvraag tot tijdelijke bewegwijzering niet kadert in een activiteit of evenement waarvoor u een toelating nodig heeft of een verplichte melding dient te doen (bijv. privé-evenement), kan u het aanvraagformulier ‘tijdelijke bewegwijzering’ gebruiken.

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de afdeling grondgebiedzaken.