Bestrijding bruine rat

Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987) en dit is niet zonder reden.

De rat brengt heel wat ziekten over (o.a. via haren, uitwerpselen en urine), veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels,…) als aan (voeder)gewassen, ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.

Het gemeentebestuur biedt, op voorwaarde dat de preventieve maatregelen toegepast worden, ondersteuning voor het bestrijden van de bruine rat. Er wordt een speciaal ontwikkelde gifbuis met gifblok geplaatst waarna er gecontroleerd zal worden of er van het gif wordt gegeten. Wanneer er lange tijd niet van het vergif gegeten wordt zal de gifbuis terug opgehaald worden om op een andere locatie te gebruiken.

Voorwaarden

De preventieve maatregelen zijn:
- zorg dat dierenvoeding (bv. kippenvoer) steeds goed opgeborgen is;
- zorg dat huisdieren niet te veel gevoederd worden zodat al het eten opgegeten wordt en zo geen eten blijft liggen;
- zorg dat het afval steeds in een afgesloten container zit;
- composteer op de juiste manier (composteer zeker geen bereide etenswaren en gebruik een open compostbak voor groenafval en eventueel een afgesloten compostvat met bodemrooster voor niet-bereide etenswaren zoals groenten en fruit (ratten houden namelijk van het hoge suikergehalte in verschillende fruitsoorten).

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de dienst omgeving - milieu.