Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting, zijnde de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen, gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die op het ogenblik van het verschuldigd worden van de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen zakelijk gerechtigde is van het verwaarloosde gebouw of de verwaarloosde woning.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:

  • 1100 euro voor een verwaarloosd gebouw
  • 1100 euro voor een verwaarloosde woning

Deze aanslagvoeten worden verhoogd met telkens 25 % voor elke bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden dat het gebouw of de woning in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen staat:

  • 2de jaar: 25 %
  • 3de jaar: 50 %
  • 4de jaar: 75 %
  • 5de jaar: 100 %
  • 6de jaar: 125 %
  • 7de jaar: 150 %
  • 8de jaar: 175 %
  • 9de jaar: 200 %