Belastingreglement op nachtwinkels

Om de overlast door nachtwinkels tegen te gaan, geldt een dubbele vergunningsplicht voor nachtwinkels wordt een eenmalige belasting bij opening (€ 6.000) en hierna een jaarlijkse belasting (€ 1.500) geheven.

Om een nachtwinkel te kunnen exploiteren dient men zowel een vestigings- als een uitbatingsvergunning te verkrijgen.

Het reglement op nachtwinkels stelt enkele vestigingsvoorwaarden voorop. Zo wordt uitdrukkelijk bepaald dat er op het grondgebied van de gemeente Dessel geen twee nachtwinkels uitgebaat worden binnen een straal van 1.000 meter. Ook wordt uitdrukkelijk opgenomen dat nachtwinkels wel geopend mogen zijn op zondagnamiddag.

Hiernaast bepaalt het reglement ook de voorwaarden voor het effectief uitbaten van een nachtwinkel. Hierbij worden onder meer kwalitatieve eisen naar brandveiligheid, ruimtelijke ordening, moraliteit van de uitbater en vestigingsvoorwaarden opgelegd.

Voor wie?

Voor iedereen die een nachtwinkel wil openen en/of uitbaten in onze gemeente.

Voor eigenaars van panden waar een nachtwinkel is.

Voorwaarden

De reglementering voorziet in een dubbele vergunningsplicht

  1. vestigingsvergunning
  2. uitbatingsvergunning

Naast de vergunningplicht geldt een dubbele belasting op nachtwinkels. Enerzijds wordt een openingsbelasting van € 6.000 opgelegd, anderzijds wordt een jaarlijkse uitbatingsbelasting van € 1.500 aangerekend.

Deze gelden dragen bij in de kosten om de overlast door nachtwinkels aan te kunnen pakken. De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan, maar ook door de eigenaar van het pand waarin de nachtwinkel gehuisvest is.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Lokale Economie.