Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen

Een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning. Indien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door diegene die houder is van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op:

1) 1.100 euro voor een leegstaand gebouw

2) voor een leegstaande woning:

 1. 1.100 euro voor een eengezinswoning
 2. 90 euro voor een kamer of studentenkamer
 3. 350 euro voor elk andere woning dan deze vermeld onder a) en b)

Deze aanslagvoeten worden verhoogd met telkens 25 % voor elke bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat:

 • 2de jaar: 25 %
 • 3de jaar: 50 %
 • 4de jaar: 75 %
 • 5de jaar: 100 %
 • 6de jaar: 125 %
 • 7de jaar: 150 %
 • 8de jaar: 175 %
 • 9de jaar: 200 %

En telkens + 25% per jaar verder.

Voor gebouwen die al langer dan 5 jaar in het leegstandsregister werden opgenomen, wordt het aanslagjaar gelijkgesteld met jaar 6 conform bovenvermelde opsomming.