Belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet reglementaire wijze en-of plaatsen en-of tijdstippen (sluikstorten)

Deze belasting is een boetebelasting. Deze is in het leven geroepen om het afvaltoerisme en het sluikstorten in onze gemeente tegen te gaan.

Met de invoering van het DIFTAR-systeem, wordt het principe gehanteerd van "de vervuiler betaalt". De gemeente Dessel heeft het vastrecht voor ophaling van afval zeer laag gehouden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door:
- én de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en/of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen.
- én de persoon die opdracht of toelating gaf tot voormeld storten en achterlaten.

Kostprijs

- Zeer klein afval: 12,50 euro
- Klein afval: 50 euro
- Middelgroot afval: 125 euro
- Groot afval: 250 euro
- Grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 625 euro