Belastingreglement op het exploiteren van een toeristisch logies

De gemeente Dessel heft een belasting op het verstrekken van logies aan personen in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017.

Zowel de kamergerelateerde logies (bijv. hotelkamer, hostel, vakantiewoning,…) als de terreingerelateerde logies (bijv. kampeerterreinen,…) vallen onder het toepassingsgebied van de belasting.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar het/de toeristisch(e) logies exploiteert.

Kostprijs

Voor de kamer gerelateerde logies wordt de belasting vastgesteld op:

  • 25 euro per kamer per jaar voor een aangemeld toeristisch logies;
  • 75 euro per kamer per jaar voor een niet-aangemeld toeristisch logies;

Voor de terrein gerelateerde logies die in een erkende zone voor kampeerterreinen zijn opgericht, wordt de belasting vastgesteld op:

  • 145 euro per jaar per vaste standplaats;
  • 25 euro per jaar per standplaats, voor alle andere aangeboden standplaatsen;

Voor de terrein gerelateerde logies die niet in een erkende zone voor kampeerterreinen zijn opgericht en zich bevinden op openbaar domein, wordt de belasting vastgesteld op:

  • 1,25 euro per persoon per nacht;

Het belastingreglement voorziet in artikel 5 in een aantal vrijstellingen.