Belastingreglement op drijfkracht

De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting of van de bijgebouwen gebruikt.

Voor wie?

Alle nijverheids- en/of handelsbedrijven die over motoren beschikken voor de uitbating van de inrichting of van de bijgebouwen.

Kostprijs

17,00 euro per kilowatt.

De motoren kunnen worden vrijgesteld van deze belasting onder de voorwaarden bepaald in het belastingreglement.