Belastingreglement op de verwerving van de zate op openbaar domein

De gemeente heft een jaarlijkse belasting op alle bebouwde en onbebouwde eigendommen die gelegen zijn langs de openbare wegen of delen van openbare wegen. De gemeente heft deze belasting om volgende kosten te dekken:
- De verwerving van de zate van de openbare wegen.
- Het uitvoeren van grondwerken, het plaatsen van stoepen en de verharding van de wegen.
- Het aanleggen van riolen en bijhorigheden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaars van de bebouwde en onbebouwde eigendommen die gelegen zijn langs de openbare wegen of delen van openbare wegen.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld in functie van het aandeel van dit eigendom in het bedrag van de verhaalbare uitgaven. De te innen belastingen mogen de onkosten van de zateverwerving niet overschrijden.

De overige uitgaven zullen slechts als volgt van de aangelanden worden teruggevorderd:
 - voor de wegenwerken: maximum 5 euro per m2
 - voor de rioleringswerken: maximum 10 euro per lopende meter
 - voor de stoepen of voetpaden: maximum 8 euro per m2