Belastingreglement op de te ontmantelen bedrijfsruimten en sanering van de bodem na het stopzetten van de nucleaire activiteiten

Er wordt een belasting gevestigd op geheel of gedeeltelijk leegstaande besmette bedrijfsruimten binnen het grondgebied van de gemeente Dessel.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van of het beheer heeft over de geheel of gedeeltelijk leegstaande besmette bedrijfsruimte.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 2,00 euro/m³ van het gebouwvolume van de geheel of gedeeltelijk leegstaande besmette bedrijfsruimte voor gebouwen betrokken bij uraniumfabrikage en 16,00 euro/m³ van het gebouwvolume van de geheel of gedeeltelijk leegstaande besmette bedrijfsruimte voor gebouwen betrokken bij MOX-fabrikage.

Het bedrag van 12,00 euro/m² voor tijdelijk gecontroleerde zones en het bedrag van 2,00 euro/m² voor de totale oppervlakte van het bedrijfsterrein.