Belastingreglement op opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval en gebouwen in ontmanteling

In onze gemeente worden er voor rekening van NIRAS sites beheerd met gebouwen die zijn uitgerust met installaties voor de behandeling, de conditionering en het tijdelijk opslaan van radioactief afval. Deze activiteiten, o.a. de opslag van radioactief afval, vragen bijzondere waakzaamheid van de gemeente in het kader van de openbare gezondheid en veiligheid van de inwoners. Deze verhoogde waakzaamheid brengt vanzelfsprekend bijzondere kosten met zich mee. Om deze kosten te recupereren heft de gemeente een belasting op de opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval. 

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke en rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente Dessel geconditioneerd radioactief afval opslaan in de opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval.

Kostprijs

De gemeentebelasting op de opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval wordt voor aanslagjaar 2021 vastgesteld als de som van drie deelbedragen, zijnde:

  • het aantal m² bruto oppervlakte van het opslagterrein, zoals gedefinieerd in de derde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 5,67 EUR / m² ;
  • het aantal m² bebouwde oppervlakte, zoals gedefinieerd in de vierde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 28,48 EUR / m²; en
  • het gebouwvolume in m³, zoals gedefinieerd in de vijfde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 3,00 EUR / m³.

De gemeentebelasting op de gebouwen in ontmanteling beschreven in artikel 1 wordt voor aanslagjaar 2021 vastgesteld als de som van drie deelbedragen, zijnde:

  • het aantal m² bruto oppervlakte van het ontmantelingsterrein, zoals gedefinieerd in de derde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 1,03 EUR / m² ;
  • het aantal m² bebouwde oppervlakte, zoals gedefinieerd in de vierde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 6,11 EUR / m²; en
  • het gebouwvolume in m³, zoals gedefinieerd in de vijfde alinea, vermenigvuldigd met het tarief van 0,65 EUR / m³.