Belastingreglement op de bedrijfsruimten voor de opslag van categorie B en C radioactief afval, bedrijfsruimten voor de opslag van bestraalde splijtstoffen, buiten gebruik gestelde bedrijfsruimten en bedrijfsruimten in ontmanteling

In onze gemeente worden er sites beheerd met gebouwen die zijn uitgerust met installaties voor de behandeling, de conditionering en het tijdelijk opslaan van radioactief afval. Deze activiteiten, o.a. de opslag van radioactief afval, vragen bijzondere waakzaamheid van de gemeente in het kader van de openbare gezondheid en veiligheid van de inwoners. Deze verhoogde waakzaamheid brengt vanzelfsprekend bijzondere kosten met zich mee. Om deze kosten te recupereren heft de gemeente een belasting op de opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval. 

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke en rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente Dessel geconditioneerd radioactief afval opslaan in de opslagplaatsen voor geconditioneerd radioactief afval.

Kostprijs

De gemeentebelasting op de bedrijfsruimten voor de opslag van categorie B, categorie C radioactief afval en de bedrijfsruimten voor de opslag van bestraalde splijtstoffen is voor het aanslagjaar 2023 vastgesteld als zijnde:

  • voor categorie B-afval: het module volume van de bedrijfsruimte in m³, vermenigvuldigd met het tarief van 20,00 EUR / m³.
  • voor categorie C-afval: het module volume van de bedrijfsruimte in m³, vermenigvuldigd met het tarief van 200,00 EUR / m³.
  • voor bestraalde splijtstoffen: het module volume van de bedrijfsruimte in m³, vermenigvuldigd met het tarief van 100,00 EUR / m³.

De gemeentebelasting op buiten gebruik gestelde bedrijfsruimten en bedrijfsruimten in ontmanteling die werden geëxploiteerd door de internationale vennootschap Eurochemic tot de overname van het beheer ervan door NIRAS, wordt voor aanslagjaar 2023 vastgesteld als zijnde:

  • het volume bedrijfsruimte in m³, vermenigvuldigd met het tarief van 4,50 EUR / m³.