Belastingreglement op begraving, bijzetting of uitstrooiing

Belasting op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen, de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbariumnis van personen vreemd aan de gemeente en het ontgraven van een gewoon graf, het ontgraven van een urne uit het urneveld en/of het ontgraven van een urne uit een columbariumnis.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de bijzetting of de ontgraving aanvraagt.

Kostprijs

750 euro voor een begraving in volle grond
500 euro voor een begraving in het urneveld
500 euro voor een bijzetting in een columbariumnis
250 euro voor een uitstrooiing
750 euro voor de ontgraving van een gewoon graf
500 euro voor de ontgraving van een urne uit het urneveld of het ontgraven uit een columbariumnis

Uitzonderingen

De belasting is niet van toepassing op:

 • Overleden of dood aangetroffen personen die ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente
 • Overleden of dood aangetroffen personen, die niet (meer) ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van deze gemeente, indien :
  • ze maximaal vijf jaar voor hun overlijden de gemeente verlaten hebben en die op datum van hun afschrijving uit de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, wachtregister, register protocol EU of bevoorrechte vreemdelingen, minstens tien jaar in deze gemeente hun gewone verblijfplaats hadden of
  • ze na datum van hun afschrijving uit de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, wachtregister, register protocol EU of bevoorrechte vreemdelingen, tot aan hun overlijden enkel maar naar instellingen, verzorgingstehuizen of bij familieleden tot maximaal tweede graad verhuisd zijn of
  • ze minstens 20 jaar in Dessel hebben gewoond, al dan niet ononderbroken of
  • ze minstens de helft van hun levensjaren in Dessel hebben gewoond of
  • ze behoren tot de Desselse oud-strijders;