Belastingreglement op tweede verblijven

Iedereen die eigenaar is van een tweede verblijf, dat gelegen is in Dessel, wordt hierop door de gemeente belast, omdat ook zij gebruik maken van de gemeentelijke faciliteiten.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingjaar.

Kostprijs

600 euro per jaar en per tweede verblijf, voor die tweede verblijven die zijn opgericht in een niet-erkende zone.

De gebieden die op het gewestplan voorkomen als gebieden voor verblijfsrecreatie (aangeduid in een oranje kleur met daar om een zwarte driehoek) behoren tot de erkende zone.