Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem

De gemeente Dessel werkt met het DIFTAR-systeem. Dit systeem hanteert het principe van "de vervuiler betaalt". Er wordt een vast belastingbedrag aangerekend voor zowel de grijze container als voor de GFT-container. Bovendien is voor de ophaling en verwerking van het aangeboden afval een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht verschuldigd.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door elk gezin, bedrijf of vereniging die beschikt over één van voormelde containers.

Kostprijs

Vaste kost

Per aansluitpunt is een vaste contantbelasting van 2,00 euro per maand verschuldigd voor:


Containerkosten

Type container Tarief per maand
40 liter container: gft 0,50 euro voor de eerste container en

0 euro per bijkomende container

120 liter container: gft 0,50 euro voor de eerste container en

0,50 euro per bijkomende container

1100 liter container: gft 10,00 euro voor de eerste container en

10,00 euro per bijkomende container

1100 liter container: huisvuil 10,00 euro voor de eerste container en

10,00 euro per bijkomende container

ondergrondse container: huisvuil 35 euro per container
ondergrondse container: papier 35 euro per container
ondergrondse container: glas 35 euro per container
ondergrondse container: PMD 35 euro per container

Slotkosten

Voor het gebruik van een slot is een eenmalige contantbelasting van 35,00 euro per container verschuldigd.

Variabele kosten

  Tarief
container: huisvuil 0,28 euro per kilogram
container: gft 0,10 euro per kilogram
ophaling (op afroep): grof vuil 0,28 euro per kilogram
ondergrondse container: huisvuil 1,05 euro per aanbieding van de toegangspas van 30 liter
  2,10 euro per aanbieding van de toegangspas van 60 liter