Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem

De gemeente Dessel werkt met het DIFTAR-systeem. Dit systeem hanteert het principe van "de vervuiler betaalt". Er wordt een vast belastingbedrag aangerekend voor zowel de grijze container als voor de GFT-container. Bovendien is voor de ophaling en verwerking van het aangeboden afval een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht verschuldigd.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door elk gezin, bedrijf of vereniging die beschikt over één van voormelde containers.

Kostprijs

Vast belastingbedrag:
- grijze container: 36 € per jaar (3€/maand)
- GFT-container: 12 € per jaar per container van 120 liter (1€/maand)

Contantbelasting per kilogram:
- 0,20 EUR per kilogram aangeboden huisvuil
- 0,10 EUR per kilogram aangeboden GFT