Belastingreglement op het uitstallen van koopwaren, voorwerpen en terrassen

Handelaars en/of horeca-uitbaters die stoepen en pleinen innemen binnen de gemeente Dessel door uitstallingen (koopwaar, verkoopstellingen (vb. kledingrekken), koel- of drankinstallaties, infoborden, banken, bloembakken, een kippenspit, permanent terras,…) worden op deze inname van openbaar domein belast.

Voor wie?

De belasting is in eerste orde verschuldigd door de eigenaar van de uitstalling.

Kostprijs

Voor de uitstalling van koopwaren en andere voorwerpen: 5,00 euro per m² of begonnen m² op jaarbasis;

Voor de uitstalling van terrassen: 7,50 euro per m² of begonnen m² op jaarbasis,

De belasting wordt vastgesteld per m² of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per periode(= jaarbasis). Bij het bepalen van de oppervlakte worden de ruimten voor ramen en deuren, afsluitingen of windschermen mee aangerekend.