Belastingreglement op afgifte van administratieve stukken

Het afleveren van administratieve stukken en getuigschriften brengen een zware administratieve last mee. Daarom wordt er een belasting geheven voor elke aanvraag tot het afleveren vanĀ onderstaande stukken.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Kostprijs

Raadpleeg het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken in bijlage.