Belastingreglement mbt de omgevingsvergunning

Er wordt, ten behoeve van de gemeente, een belasting geheven op meldingen, mededelingen en aanvragen zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en planologische attesten zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.