Ambulante handel

Als u in Dessel ambulante handelĀ of leurhandel wil drijven, moet u hiervoor een toelating hebben.

Wat is ambulante handel of leurhandel?

Ambulante handel of leurhandel is de verkoop van producten of diensten aan een consument, die gebeurt buiten de eigen winkel of vestiging.

Waar zijnĀ ambulante activiteiten toegelaten?

 • op openbare en private markten;
 • op de openbare weg;
 • op de andere plaatsen van het openbaar domein;
 • op de plaatsen grenzend aan de openbare weg;
 • op de commerciële parkeerplaatsen;
 • ten huize van de consument;
 • in hotels, restaurants en cafés (verkoop van bloemen);
 • tijdens culturele en sportieve manifestaties;
 • op private plaatsen waar manifestaties plaatsvinden voor de verkoop van goederen die aan de verkoper toebehoren.

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart).

Voorwaarden

 • Voor de inname van een standplaats op openbaar domein n.a.v. de wekelijkse donderdagmarkt, kermissen, rommelmarkten, occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, circussen en andere niet permanente amusementsbedrijven gelden bijzondere voorwaarden.
 • Indien een langdurige (bestendige) inname van het openbaar domein aangevraagd wordt voor uitstallingen van koopwaren, voorwerpen en terrassen, geldt het belastingreglement op uitstallingen van koopwaren, voorwerpen en terrassen.
 • Indien een kortstondige inname (standplaats) van openbaar domein aangevraagd wordt, geldt het retributiereglement op standplaatsen op openbaar domein.
 • De uitoefening van ambulante activiteiten is onderworpen aan een voorafgaande machtiging afgeleverd door een erkend ondernemingsloket. De machtiging is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Hoe aanvragen?

Wilt u in Dessel (openbaar domein of privé terrein) een ambulante activiteit uitoefenen op tijdelijke, vaste of rondtrekkende wijze, dan is hiervoor steeds een voorafgaande toelating nodig van de gemeente. Deze vraag je aan bij de afdeling grondgebiedzaken.

De aanvraag vermeldt o.m. volgende gegevens:

 • plaats van de uitoefening van de ambulante handel;
  • bij een standplaats voeg je een inplantingsplan en foto toe;
  • bij ambulante handel op rondtrekkende wijze geeft u de routebeschrijving mee;
 • dagen en uren;
 • de aard van de verkochte artikelen;
 • ondernemingsnummer;
 • kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Kostprijs

Voor het innemen van openbaar domein voor ambulante handel geldt een retributie van 0,35 euro per vierkante meter en per dag voor de ingenomen standplaats.