Afvalophaling, grof vuil

Groot huisvuil (grof vuil) is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de grijze DIFTAR-container kan, bv. tapijt, zetel,...

Gewoon restafval moet u meegeven met de grijze DIFTAR-container.

Voorwaarden

Als inwoner van onze gemeente moet u uw afval sorteren. Elk soort afval heeft een andere manier van verwerking. 

WEL

  • restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan, bv. tapijt, zetel,...

NIET

  • autobanden
  • snoeihout
  • houtafval
  • metalen
  • bouw- en sloopafval
  • elektronische en elektronische apparaten
  • treinbielzen
  • roofing
  • pvc

Dit hoort thuis op het recyclagepark. 

Hoe aanvragen?

Grof vuil wordt enkel opgehaald na telefonische afspraak met IOK Afvalbeheer. Ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan de ophaling, moet het adres doorgegeven zijn op tel. 014 53 53 53.

Kostprijs

0,28 euro/kg

Meer info

Afvalcontainers en DIFTAR 0800 97 687

Afvalophaling, sorteren, compost 014 53 53 53

Recyclagepark Dessel/Retie 014 53 54 43