Coronaveilig afhaalpunt voor verenigingen

Lokaal bestuur Dessel organiseert een afhaalpunt zodat verenigingen hun verkoopacties coronaveilig kunnen laten doorgaan. Zo wil lokaal bestuur Dessel verenigingen de kans geven inkomsten te genereren en de banden met leden en sympathisanten warm te houden. Lokaal bestuur Dessel wil de verenigingen ondersteunen door hen een plek te bieden die volledig ingericht is volgens de geldende coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat verenigingen zich geen zorgen hoeven te maken over looplijnen, aan- en afroutes, signalisatie, nadar, … De ruimte is volledig coronaveilig ingericht.

Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld bij elkaar te krijgen. Bovendien mogen ze door de verstrengde maatregelen niet meer deur aan deur verkopen. Afhalen op een afhaalpunt mag wel. Enkel een bestaande handelszaak mag aan de deur bezorgen of een bestaand afhaalpunt benutten.

Lokaal bestuur Dessel maakt afhaal nu ook mogelijk voor de Desselse verenigingen door de inrichting van het afhaalpunt. Zij kunnen vanaf 30 november 2020 gebruik maken van dit gemeentelijk afhaalpunt, dat georganiseerd zal worden in Sportpark Brasel. Onder toezicht van lokaal bestuur Dessel kan men op die manier veilig afhaalmomenten organiseren. Deur aan deur bezorgen blijft voor verenigingen echter verboden.

Het burgemeestersbesluit van 4 november 2020, dat verenigingen verbood ook maar enige activiteit te organiseren, komt hierbij te vervallen. Het nieuwe burgemeestersbesluit, waarin we verenigingen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van het gemeentelijk afhaalpunt, gaat in op 30 november 2020. Voorlopig geldt deze regeling tot 28 februari 2021.

Wat kunnen verenigingen aanbieden?

 • Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden, zoals kaarsen, zelf gemaakte postkaarten…
 • Aangekochte goederen die doorverkocht worden bv.: industriële koeken, pannenkoeken, chocolade reeds verpakt, postkaarten, balpennen, sleutelhangers…
 • Etenswaren die de vereniging zelf bereidt, zoals: spaghetti, zelf gemaakte pannenkoeken, soep, hutsepot… (enkel toegelaten als de vereniging dit organiseert volgens het geldende Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en aanvullend 1 november 2020: samenscholingsverbod!). Alle etenswaren dienen vooraf bereid te worden, er is geen mogelijkheid tot bereiding ter plaatse.
 • Door de vereniging samengestelde pakketten zoals bv. een ontbijtmand (enkel toegelaten als de vereniging dit organiseert volgens het geldende Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en aanvullend 1 november 2020: samenscholingsverbod!
 • Etenswaren, (samengestelde) pakketten bereid door een professionele instantie (cateraar, horeca, traiteur, restaurateur, enz.).

Voor wie?

Voor Desselse verenigingen

Voorwaarden

Het gebruik van het afhaalpunt voor verenigingen is volledig gratis. Er zijn echter wel enkele belangrijke voorwaarden aan verbonden.

De volgende voorwaarden voor het gebruik van het afhaalpunt zijn van toepassing:

 • Het afhaalpunt bevindt zich in de tent aan de hoofdingang van Sportpark Brasel, Sportpark 2.
 • Er is een duidelijk zichtbare looprichting bepaald om de afhaalmomenten in goede banen te leiden.
 • Voorafgaande reservatie is verplicht.
 • Er kan gekozen worden voor volgende tijdsloten: voormiddag (tussen 8 en 12 uur) - namiddag (tussen 13 en 17 uur) - avond (tussen 18 en 22 uur).
 • Het afhaalpunt mag door maximaal 4 personen bemand worden.
 • Mondmaskers worden gedragen door de aanbieder én de afhaler. De nodige communicatie hiervoor gebeurt ter plaatse (bv. via affiches) door de vereniging.
 • De vereniging is zelf verantwoordelijk voor alle maatregelen die te maken hebben met hygiëne (handgel ter beschikking stellen, ontsmetten van de accommodatie, enz.).
 • Een afstand van 1,5 m tussen elke afhaler wordt gegarandeerd. Afstanden worden door het lokaal bestuur aangeduid bij de wachtrijen (bv. door het aanbrengen van grondmarkeringen).
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden: lokaal bestuur Dessel richt de ruimte in met een aparte ingang, aanduiding looplijnen, aparte uitgang, ...
 • Afhalen gebeurt telkens door 1 persoon op het afgesproken tijdslot, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. De vereniging organiseert dit volledig zelf.
 • Er wordt geen cash geld ter plaatse in ontvangst genomen. Betalingen gebeuren vooraf of contactloos ter plaatse.
 • Consumpties ter plaatse zijn verboden.
 • Het afhaalpunt wordt na gebruik opgeruimd, ontsmet en gebruiksklaar achtergelaten voor de volgende vereniging. Alle afval wordt door de vereniging zelf verwijderd en meegenomen.
 • Toezicht op de na te leven maatregelen is steeds mogelijk door lokaal bestuur Dessel. Inbreuken op de geldende regelgeving of vaststellingen van misbruik kunnen leiden tot onmiddellijke stopzetting.

Hoe aanvragen?

Verenigingen kunnen hun aanvraag richten aan lokaal bestuur Dessel via het e-formulier. We vragen de aanvraag zo snel mogelijk te bezorgen, zodat onze diensten de aanvraag kunnen beoordelen en inplannen.

Het indienen van het aanvraagformulier houdt geen automatische toelating in voor de organisatie van het afhaalmoment. In geval van annulatie of wijziging, dient het lokaal bestuur Dessel hiervan meteen in kennis gesteld te worden.