Afdeling Vrije tijd

De afdeling Vrije tijd bevindt zich op het gelijkvloers van administratief centrum "De Plaetse".

Deze afdeling wordt geleid door afdelingshoofd Lies Mermans.

De afdeling Vrije tijd is het eerste aanspreekpunt voor de burger en de verenigingen.

De afdeling is een overkoepelende dienst voor: