Aanvullende belasting op de personenbelasting

De vaststelling en de inning van deze belasting gebeurt door het Bestuur der Directe Belastingen. Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente.

Voor wie?

Belasting wordt betaald door iedereen die een vorm van inkomsten verwerft. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld aan de hand van de belastingbrief.

Kostprijs

Het percentage van de belasting is vastgesteld op 6%.