Aanvullend reglement op het wegverkeer - Verkeerssignalisatie Donkerstraat