Aanvullend reglement op het wegverkeer - Plaatsen van bijkomende verkeerssignalisatie in kader van tonnagebeperking Hannekestraat