Aanvullend reglement op het wegverkeer - Fiets- en voetpad Broekstraat