Aanvullend reglement op het wegverkeer - aanpassing verkeerssituatie kruispunt Akkerstraat - Kruisberg - Kuilstraat - Kortestraat