Aanvullend reglement op het wegverkeer - Verkeerssignalisatie in verkaveling ‘De Kattenberg’ (Gietesbos tussen Bergenstraat - Schijfstraat en Boeretangsedreef)