Aankondiging: publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van AGC Glass Europe

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 9.25 u.
Van 16 november tot 15 december 2020 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van AGC Glass Europe. Als inwoner van Dessel kan je de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

AGC Glass Europe is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 16 november 2020 tot 15 december 2020. Een afspraak maken kan per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Als je opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst, kan je deze doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. Je ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier.

Het ingevulde formulier kan je persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, of je kan het achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – Federale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet jouw formulier ten laatste ontvangen op 15 januari 2021.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be.